Κάντε κράτηση  

Βίλα Νεφέλη

Για αξέχαστες στιγμές στη βίλα Νεφέλη!

Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι
Βίλες Σκόπελος ιδιωτική πισίνα τζακούζι κουζίνα δύο υπνοδωμάτια Χώρα λιμάνι

 

 Σε ένα υπερυψωμένο σημείο της βουνοπλαγιάς και φωλιασμένη σε ένα μαγευτικό τοπίο, η νεόκτιστη βίλα Νεφέλη είναι έτοιμη για εσάς που πραγματικά ψάχνετε για χαλαρωτικές διακοπές και ρομαντικές αποδράσεις, ικανοποιώντας και τα πιο απαιτητικά γούστα!

 

 Η ειδυλλιακή αυτή τοποθεσία και η ιδιαίτερη έμφαση στον νησιώτικο χαρακτήρα καθιστά τον χώρο μας ιδανικό προορισμό, συνδυάζοντας με ανάλαφρο τρόπο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παράδοσης με τις ανέσεις του μοντέρνου.

 

 Η βίλα αποτελεί κομμάτι του ''Evlalia studios & villas", καθώς βρίσκεται μέσα στο κτήμα των ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, ωστόσο το σημείο που έχει χτιστεί είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει ηρεμία για πραγματικά όμορφες ιδιωτικές στιγμές ατενίζοντας την πανέμορφη Χώρα της Σκοπέλου. Αποπνέοντας έντονα μια αύρα ρομαντισμού στο ήσυχο αυτό περιβάλλον, που περιβάλλεται απο παρθένα χλωρίδα, την οποία διατηρήσαμε με τη διακριτική παρουσία μας στο χώρο, απολαμβάνει κανείς το μεγαλείο της φύσης. Ένας παραμυθένιος προορισμός απόλυτης γαλήνης και αξεπέραστης απόλαυσης σας περιμένει !


 Το ονειρεμένο αυτό καταφύγιο αξέχαστων διακοπών παρέχει υψηλού επιπέδου παροχές, μεριμνώντας τόσο για την εξυπηρέτηση σας όσο και την ευχαρίστηση σας. Αρχικά,το ευρύχωρο πάρκινγκ της βίλας επιτρέπει την άνετη στάθμευση 2-3 αμαξιών, παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια. Επιπλέον, απολαυστικές στιγμές χαλάρωσης στην ιδιωτική πισίνα-τζακούζι, με θέα την Χώρα της Σκοπέλου, για ένα δροσιστικό μπάνιο θα σας αναζωογονήσουν μέσα στο καύσωνα των μεσημεριανών ωρών, αλλά και τα βράδια με τη νησιωτική αύρα να αποπνέει. Μέσο ψυχικής ηρεμίας ή ακόμη και ενός ανάλαφρου ύπνου αποτελεί η υπέρδιπλη αιώρα, η οποία με τη βοήθεια της σκίας των δέντρων υπόσχεται την απόλυτη ξεκούραση. Μοντέρνες ξαπλώστρες συνοδεύουν την ιδιωτική πισίνα και σας χαρίζουν εναν πλήρως οργανωμένο χώρο.

 Στον πάνω όροφο και συγκεκριμένα στο εξωτερικό μέρος της βίλας, νησιωτικού τύπου μπάρμπεκιου αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο.Κοντά όμως στη βίλα σε κεντρικό σημείο του υπόλοιπου συγκροτήματος εξοπλισμένο μπάρμπεκιου είναι έτοιμο να δοκίμάσει τις δεξιότητες κάθε φιλοξενούμενου με διάθεση να εξασκήσει τις μαγειρικές του ικανοτητες του για ψητό κρέας στα κάρβουνα είτε για κάποιο μαγειρευτό στη γάστρα. Καλοσχηματισμένα ξύλα σας παρέχονται για κάθε απόπειρα σας να μαγειρέψετε με τον απλό παραδοσιακό τρόπο.

 Στον εξωτερικό χώρο της βίλας,υπάρχει ένα τραπέζι με χτιστούς καναπέδες νησιωτικού στυλ για κάποιο γεύμα σας, αλλά και ακόμη ένα μικρότερο για έναν καφέ ή ποτό ανάμεσα στα καταπράσινα πεύκα με τη Χώρα της Σκοπέλου να απλώνεται μπροστά σας. Βασικό μας μέλημα είναι η διατήρηση του νησιωτικού χαρακτήρα, όπως είναι φανερό,έτσι ώστε ο ταξιδιώτης να νοιώσει οικεία και να βιώσει τον τρόπο ζωής των ντόπιων κατοίκων. 


 Όσον αφορά το εσωτερικό της βίλας "Νεφέλη", διαθέτει δυο υπνοδωμάτια με ανεξάρτητα δικά τους μπάνια, σαλόνι με τζάκι και κουζίνα. Αναλυτικότερα,στο ισόγειο τμήμα της βρίσκεται ένα εκ των δύο υπνοδωματίων, μια "ζεστή φωλιά", που σας παρέχει υπέρδιπλο χτιστό κρεβάτι με στρώμα της γνωστής εταιρίας Coco-mat,χειροποίητη ντουλάπα, κλιματιστικό και τηλεόραση 28''(μέγεθος με βάση την καταλληλότητα στο χώρο). Το ευρύχωρο μπάνιο με το δικό του ιδιαίτερο στυλ και τον κρυφό φωτισμό διαθέτει χτιστή ντουζιέρα, χώρο γύρω από τον νιπτήρα για την καλύτερη ταξινόμηση των προϊόντων σας και πρίζα για συσκευές περιποίησης, όπως κάποιο πιστολάκι μαλλιών ή αποτριχωτική μηχανή.

 Tο ισόγειο,επίσης,ο χώρος της κουζίνας είναι πλήρως εξοπλισμένος και έτοιμος να σας υποδεχθεί, παρέχοντας σας όλες τις ανέσεις. Συγκεκριμένα, σύγχρονο ψυγείο LG, πλυντήριο πιάτων, ευρύχωρος φούρνος και επίπεδη εστία με τέσσερις θέσεις σας παρέχουν βοήθεια για την ετοιμασία κάθε είδους γεύματος.

 Το σαλόνι στο ισόγειο αποτελεί ακόμη έναν αναπαυτικό και ιδιαίτερο χώρο της Νεφέλης, με το παραδοσιακό τζάκι και το ξύλινο ταβάνι να εκπνέουν έντονα το νησιώτικο χαρακτήρα στον επισκέπτη. Ο μεγάλος γωνιακός χτιστός καναπές είναι υπερβολικά αναπαυτικός, με στόχο του να σας χαλαρώσει ή και να προσφέρει γλυκό ύπνο σε δύο παιδιά ή ενήλικες με μεγάλη άνεση. Διαθέσιμα προς χρήση είναι η Smart Tv 40'', home cinema, dvd player και κλιματιστικό.


 Η στριφτή σκάλα που υπάρχει στο σαλόνι οδηγεί τον επισκέπτη στον πάνω  όροφο, δηλαδή στο δεύτερο υπνοδωμάτιο της βίλας. Ένας έξοχα σχεδιασμένος  χώρος ύπνου με θέα που κόβει την ανάσα, ένα υπνοδωμάτιο που χαρακτηρίστηκε από προηγούμενους επισκέπτες ως "νυφική  σουίτα" είναι διαθέσιμο για την δίκη σας μοναδική εμπειρία διακοπών. Το επιβλητικό ύφος του χτιστού υπέρδιπλου κρεβάτιου, η παραδοσιακή εμφανή του στέγη με τα λευκά ξύλα της να περιπλέκονται σαν κισσός και η μοναδική του θέα προς την χώρα,φανερή ακόμη και από τη θέση του κρεβατιού, σε συνδυασμό με τα απολύτως ταιριαστά παντρεμένα νησιώτικα χρώματα του δωματίου ανεβάζουν την διάθεση στο "ζενίθ". Στο δωμάτιο είναι διαθεσιμα Smart Tv 43'', κλιματιστικό και ανεξάρτητο μπάνιο με ντουζ.

 Μια βίλα έτοιμη να καλύψει κάθε προσδοκία σας και να σας χαρίσει στιγμές ανεξίτηλες στο χρόνο!                                                                                                    

 

 

Παροχές της Βίλας Νεφέλη

 

Μέγεθος Σπιτιού: 90 τ.μ.

Κατηγορία: Βίλα με ιδιωτική πισίνα

Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιο - Οκτώβριο

Επισκέπτες: 4 ενήλικες (και 2 παιδιά)

 

Μπάνιο

 • Δύο ιδιωτικά μπάνια
 • Χαρτί υγείας
 • Λευκά είδη
 • Πετσέτες 
 • Πετσέτες πισίνας
 • Ντους
 • Παντόφλεs
 • Δωρεάν προϊόντα περιποίησης
 • Στεγνωτήρας μαλλιών
 • Μπατονέτες
 • Σκουφάκι
 • Βαμβάκι ντε μακιγιάζ
 • Λίμα
 • Είδη ραπτικής

 

Εξωτερικοί χώροι

 • Έπιπλα εξωτερικού χώρου
 • Μπαλκόνι
 • Πισίνα
 • Ξαπλώστρες
 • Αιώρα
 • Διακοσμητικό μπάρμπεκιου

 

Κουζίνα

 • Τέσσερις εστίες
 • Φούρνος
 • Πλυντήριο πιάτων
 • Ηλεκτρικός βραστήρας
 • Τοστιέρα
 • Καφετιέρα
 • Πολυκόπτης
 • Μίξερ
 • Φρυγανιέρα
 • Ψυγείο 
 • Κούπες 
 • Ποτήρια κολωνάτα & κρασιού & νερού
 • Μαχαίρια & πίρουνια & κουτάλια
 • Αποχυμωτής λεμονιού-πορτοκαλιού
 • Κατσαρόλα
 • Τηγάνι
 • Στραγγιστερό
 • Πετσέτα κουζίνας
 • Πιατοθήκη
 • Σφουγγάρι
 • Υγρό πιάτων
 • Ξύλο κοπής
 • Πιάτα
 • Ανοιχτήρι

 

Παροχές Βίλας

 • Κλιματισμός/Θέρμανση
 • Πλυντήριο ρούχων
 • Τζάκι
 • Εγκαταστάσεις πλυσίματος & σιδερώματος(με έξτρα χρέωση)
 • Σίδερο ρούχων(κατόπιν αιτήματος)
 • Σιδερώστρα ρούχων(κατόπιν αιτήματος)
 • Δύο King size κρεβάτια
 • Κανεπέδες-κρεβάτια
 • Δύο ντουλάπες
 • Απλώστρα ρούχων
 • Πρίζα κοντά στο κρεβάτι

 

Εξωτερικά & Θέα

 • Θέα στην πόλη
 • Θέα σε σημείο ενδιαφέροντος
 • Θέα στο βουνό
 • Θέα στον κήπο
 • Θέα στη θάλασσα 
 • Θέα στη πισίνα

 

Κατοικίδια ζώα

 • Τα κατοικίδια επιτρέπονται(κατόπιν αιτήματος)

 

Πολυμέσα & Τεχνολογία

 • Τηλεόραση επίπεδης οθόνης
 • Δορυφορική τηλεόραση

 

Φαγητό & Ποτό

 • Welcome pack
 • Μπουκάλι νερού
 • Για επιπλέον είδη σούπερ μάρκετ ή τροφοδοσία με απαραίτητα (ψώνια) είναι δυνατόν να φτάσουν στο χώρο σας κατόπιν παραγγελίας με επιπλέον χρέωση ανάλογα με τα είδη (πχ κρέατικά, λαχανικά, κλπ)
 • Pool bar του Evlalia 

 

Ίντερνετ

 • Δωρεάν Wi-Fi 

 

Χώρος στάθμευσης

 • Δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης στη βίλα δύο θέσεων 

 

 Υπηρεσίες ψυχαγωγίας

 • Βιβλία
 • Smart tv
 • Home cinema
 • Netflix
 • You tube

 

Υπηρεσίες καθαριότητας

 • Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας(χωρίς επιπλέον χρέωση)
 • Υπηρεσία πλυσίματος και σιδερώματος ρούχων(έξτρα χρέωση) 
 • Πλυντήριο ρούχων(χωρίς χρέωση)

 

Κανονισμοί

 • Απαγορεύεται το κάπνισμα στο εσωτερικό της βίλας
 • Επιτρέπεται το κάπνισμα στους ανοιχτούς χώρους
 • Απαγορεύεται η χρήση της πισίνας σε παιδιά χωρίς επίβλεψη

 

Γλώσσες επικοινωνίας

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά

 

 Μετακίνιση

 • Δωρεάν μεταφορά από και προς το λιμάνι κατά την άφιξη και την αναχώρηση κατόπιν συνεννόησης
 • Θαλάσσια μεταφορά με ταχύπλοο μέσο από Σκιάθο και Αλόννησο (κατόπιν συνεννόησης-έξτρα χρέωση)
 • Απόσταση από τη Χώρα της Σκοπέλου και το λιμάνι 2' με το αυτοκίνητο,8' με τα πόδια
 • Στάση λεωφορείου για παραλίες στα 900 μέτρα
 • Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και μηχανάκια στο χώρο μας σε προνομιακές τιμές σε συνεργασία με γραφεία
 • Διαθέσιμα ταξί από το χώρο του καταλύματος κατόπιν κλήσης
 • Ομαδικές εκδρομές προς παραλίες και αξιοθέατα σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία
 • Ημερίσιες κρουαζιέρες σε Σκόπελο,θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου και Σκιάθο με ιδιωτικό σκάφος πολυτελείας σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία

 

 

 

Δειτε τα υπόλοιπα

Deluxe στούντιο με θέα θάλασσα

Deluxe στούντιο με θέα θάλασσα

 • Άτομο/α: Έως 3 άτομα
 • Κρεβάτι/α: King Size κρεβάτι...
 • ...
δειτε περισσοτερα
Deluxe σουίτα με θέα θάλασσα

Deluxe σουίτα με θέα θάλασσα

 • Άτομο/α: Έως 2 άτομα
 • Κρεβάτι/α: King size κρεβάτι...
 • ...
δειτε περισσοτερα
Deluxe στούντιο με αυλή & θέα κήπο

Deluxe στούντιο με αυλή & θέα κήπο

 • Άτομο/α: Έως 3 άτομα
 • Κρεβάτι/α: King size κρεβάτι...
 • ...
δειτε περισσοτερα
Deluxe οικογενειακό διαμέρισμα με θέα θάλασσα

Deluxe οικογενειακό διαμέρισμα με θέα θάλασσα

 • Άτομο/α: Έως 4 άτομα
 • Κρεβάτι/α: King size κρεβάτι...
 • ...
δειτε περισσοτερα
Deluxe οικογενειακό διαμέρισμα με αυλή & θέα κήπο

Deluxe οικογενειακό διαμέρισμα με αυλή & θέα κήπο

 • Άτομο/α: Έως 4 άτομα
 • Κρεβάτι/α: King size κρεβάτι...
 • ...
δειτε περισσοτερα
Superior στούντιο με θέα θάλασσα

Superior στούντιο με θέα θάλασσα

 • Άτομο/α: Έως 3 άτομα
 • Κρεβάτι/α: Queen size bed...
 • ...
δειτε περισσοτερα
Οικονομικό στούντιο με θέα θάλασσα

Οικονομικό στούντιο με θέα θάλασσα

 • Άτομο/α: Έως δύο άτομα
 • Κρεβάτι/α: Διπλό κρεβάτι...
 • ...
δειτε περισσοτερα
Junior suite με θέα θάλασσα

Junior suite με θέα θάλασσα

 • Άτομο/α: Έως 2 άτομα
 • Κρεβάτι/α: King size κρεβάτι...
 • ...
δειτε περισσοτερα